Handelsbetingelser for brug af armbåndsbetaling udstedt af FONDEN ROSKILDE FESTIVAL til anvendelse på Roskilde Festival 2019

 

Parten der indgås aftale med:

 

Fonden Roskilde Festival

Havsteensvej 11
4000 Roskilde
CVR: 2646 5745
chip.support@roskilde-festival.dk

 

 

Udbyder af den tekniske løsning:         

 

OnlinePOS A/S

Alsikkevej 31

8920 Randers NV

CVR nr: 33037945

Mail: info@onlinepos.dk

 

 

Betaling ved brug af den RFID chip der er monteret på armbåndet og en eventuelt tilkoblet konto på www.rfwallet.dk eller RF Wallet app (fremover benævnt ”betalingsinstrumentet”) er en betalingsform, der kan bruges i stedet for betalingskort når du handler på ROSKILDE FESTIVAL 2019. Der kan indsættes et beløb på mellem 100 og 3.000 DKK på din RF Wallet konto, evt. via automatisk optankning, hvorefter betalingsinstrumentet kan anvendes på lige fod med et almindeligt betalingskort i udvalgte boder. Der kan maksimalt stå kr. 7.500 på din konto.

Du kan let via www.rfwallet.dk eller RF Wallet app se, hvor mange penge der er forbrugt betalingsinstrumentet, samt tjekke hvordan og hvor pengene er brugt.

Betalingsinstrumentet bør opbevares forsvarligt. Skulle uheldet være ude, og dit betalingsinstrument bliver misbrugt, gælder det – som ved almindelige betalingskort – at betalingsinstrumentet kan spærres når som helst vi RF Wallet app’en ved at fjerne armbåndet fra profilen, eller ved at tilgå rfwallet.dk.

Indehaveren af betalingsinstrumentet bærer det fulde ansvar, hvorfor OnlinePOS A/S eller Fonden Roskilde Festival ikke kan holdes til ansvar for misbrug af betalingsinstrumentet eller tilknyttet konto.

Optankning og kvittering

I RF Wallet App på www.rfwallet.dk kan der optankes penge på betalingsinstrumentet ved at vælge funktionen ”TANK OP” på det tilknyttede armbånd. Herefter kan optankningsbeløb og evt. beløb til automatisk optankning vælges, og samtidig skal nærværende betingelser accepteres.

Via samme menu under et givent armbånd, klik da ”Afmeld auto optanking” for at stoppe den automatiske optankning og fjerne de associerede kortoplysninger.

Indbetalinger ved betalingskort sikres af DIBS som er sikkerhedsgodkendt hos NETS/TELLER. OnlinePOS A/S anvender SSL-kryptering af alle vores data.

Der kan optankes og tilmeldes automatisk optankning med følgende betalingsmidler: Dankort, VisaDankort, Visa, VisaElectron og MasterCard.

Når der er indbetalt penge eller en automatisk optankning gennemføres, sendes der straks en kvittering til den mailadresse, der er tilknyttet betalingsinstrumentet.

Ved indbetaling eller tilmelding til automatisk optankning accepteres betingelserne for brugen af betalingsinstrumentet.

OBS: Hvis automatisk optankning tilmeldes via debitkort gøres der opmærksom på, at der kan ske en forhåndsreservation af det beløb man som bruger har valgt at tanke op med. Pengene kan blive reserveret på dit kort, i den periode, det er nødvendigt for at sikre den næste optankning. Når Fonden Roskilde Festival i samarbejde med OnlinePOS A/S gennemfører refunderinger af eventuelt indehavende på konti, vil reservationer blive annulleret.

Afmelding af den automatisk optankning kan ske direkte via www.rfwallet.dk og RF Wallet app.

Spørgsmål og hjælp

Hvis du ønsker hjælp til dit armbånd, eller der er opstået problemer, så henvend dig straks til Chipsupport på chip.support@roskilde-festival.dk eller i én af vores boder på festivalen. Du finder os bl.a. i Lost & Found. Mister du din chip eller dit armbånd, så spær straks betalingsinstrumentet ved at fjerne armbåndet fra din profil i RF Wallet app.

Transaktionsgebyr og kontooversigt

Der opkræves ikke gebyrer for betalinger udført med betalingsinstrumentet.

Du kan til en hver tid tjekke saldo og kontoudtog via www.rfwallet.dk eller RF Wallet app, du skal blot logge ind med dine loginoplysninger.

Ved optankning af din RF Wallet konto betales der gebyrer af kunden efter gældende danske retningslinjer. Det betyder bl.a. at privat ejede betalingskort af dansk oprindelse er fritaget for gebyr, men at firmakort og udenlandske kort kan være pålagt gebyr.

Indsigelse mod en optankning skal ske snarest muligt og senest 13 måneder efter beløbet er trukket på din bankkonto pr. post eller mail til chip.support@roskilde-festival.dk i henhold til lov om betalinger særlige indsigelsesfrister § 97.

Udbetaling af indestående

Det er muligt at få udbetalt evt. indestående på betalingsinstrumentet. Det gøres som udgangspunkt via det til betalingsinstrumentet tilknyttede betalingskort. Har flere betalingskort været tilknyttet udbetales via det kort, der senest har været brug til optankning.

Det er obligatorisk at angive dansk reg. og kontonr. hvis man som bruger har et sådant. Vi bruger kontooplysninger til at føre evt. indestående på konto retur, såfremt tilbagebetaling via kort fejler. Har man ingen dansk konto, har man mulighed for at opgive IBAN og SWIFT til tilbageførsel.

Fonden Roskilde Festival opkræver et administrationsgebyr på DKK 5 ved udbetaling af indestående. Beløbet fratrækkes indestående før udbetaling. Ved udenlandske konti opkræves et administrationsgebyr på DKK 10.

Tilbagebetalingsydelsen er obligatorisk, ved anvendelse af betalingsinstrumentet.

Udbetaling af indeståender sker automatisk efter festivalen, dog senest 12/7 2019. Bemærk, at der afhængig af din kortudsteder og bank kan gå mellem 2 og 5 hverdage inden du kan se beløbet på din konto.

Tilbagebetaling sker automatisk, og det kan ikke igangsættes af den enkelte bruger manuelt før d. 12/7.

Har du ikke modtaget en udbetaling i din bank senest 19/7, så henvende dig til chip.support@roskilde-festival.dk.

Udbetaling af indestående beløb ved manuel rekvirering sker hurtigst muligt efter henvendelse.

Gyldighed

Betalingsinstrumentet er kun anvendeligt på Roskilde Festival 2019, som forløber til og med 7/7. Det er muligt at rekvirere udbetaling af indestående 12 måneder fra denne dato. Såfremt der er indestående tilbage på betalingsinstrumentet efter d. 9. august 2020 vil disse penge automatisk blive doneret til FONDEN ROSKILDE FESTIVAL.

Privatlivsmeddelelse for oprettelse af en konto på www.rfwallet.dk eller via RF Wallet app.

Udstedt af:  Fonden Roskilde Festival

                      Havsteensvej 11

4000 Roskilde

CVR:              2646 5745

 

 

Generelt

Oplysningerne om køb og bestillinger gemmes for at kunne levere varen og til statistik. Har du en profil, vil dine køb blive knyttet til din profil.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retlig afgørelse, hvis det er relevant i forhold til lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler for, at vi videregiver oplysningerne.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til brug for markedsføring eller andre kommercielle formål.

Når du opretter en konto, opretholder vi denne i en periode efter afholdelsen af en Roskilde Festival til alle konti er afstemt og eventuelle tilgodehavender er tilbageført.  Derefter slettes alle data om personer og transaktionsdata, der kan henføres til dig.

Du kan dog altid slette din egen konto, hvorefter vi sletter eller anonymiserer alle oplysninger om dig, som vi ikke er retligt forpligtet til at opbevare.

Efter Databeskyttelsesforordningen har du nogle rettigheder som registreret person. Du kan anmode om indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt hvilke oplysninger vi behandler, du kan få berigtiget urigtige oplysninger og suppleret ufyldestgørende oplysninger, du kan anmode om at vi sletter oplysninger eller begrænser behandlingen og du kan gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du kan finde yderligere informationer herom på www.datatilsynet.dk.

 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder inkluderer at:

·       Du kan anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig

·       Du har krav på at få berigtiget oplysninger vi behandler om dig, som er urigtige. Du kan også få suppleret oplysningerne, så de bliver fyldestgørende

·       Du har krav på at få slettet oplysninger om dig, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde vores behandlingsformål, hvis du gør berettiget indsigelse mod vores behandling eller hvis vores behandling i øvrigt er ulovlig. Vi sletter oplysningerne uden unødig forsinkelse. Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning om sletning, så kontakter vi dig herom

·       Du har i nogle særlige situationer også krav på at vi begrænser vores behandling af oplysningerne om dig

·       Du kan gøre indsigelse mod vores behandling

·       Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du finder nærmere oplysninger herom hos på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk